HIDROIZOLACIJA KATRAN

Zagrebačko poduzeće Hidroizolacija Katran najstariji je proizvođač bitumenskog materijala u ovom dijelu Europe. Zahvaljujući stoljetnoj tradiciji i bogatom iskustvu, Hidroizolacija Katran proizvodi za tržište široku paletu bitumenskog materijala koji se koristi u visokogradnji i niskogradnji. Predstavljamo Vam visokokvalitetne Katranove proizvode koje imamo u ponudi.

Rubit 150/100

Podložne hidroizolacijske trake za krovove


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 20
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 333
Površinska masa uloška (g/m2) : 333
Prekidna sila trake uzdužno (N) : min. 240
Prekidna sila trake poprečno (N) : min. 140
Istezljivost trake (%/min.) : min. 2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70

[/read]

Rubitrax 150/100

Podložne hidroizolacijske trake za krovove


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 500
Površinska masa uloška (g/m2) : 333
Prekidna sila trake uzdužno (N) : min. 250
Prekidna sila trake poprečno (N) : min. 150
Istezljivost trake (%/min.) : min. 2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70

[/read]

Voalplast V-3

Hidroizolacijske trake za nadzemne sustave hidroizolacija


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=300
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=200
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70

[/read]

Voalplast V-4

Hidroizolacijske trake za nadzemne sustave hidroizolacija


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=300
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=200
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70

[/read]

Bitufix GVZ-4

Hidroizolacijske trake za nadzemne sustave hidroizolacija


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 7,5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 3200
Površinska masa uloška (g/m2) : cca. 200
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=800
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=700
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 80

[/read]

Bitufix GVZ-5

Hidroizolacijske trake za nadzemne sustave hidroizolacija


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 7,5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 4200
Površinska masa uloška (g/m2) : cca. 200
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=800
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=700
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 80

[/read]

Bitufix GV+TEX

Hidroizolacijske trake za nadzemne sustave hidroizolacija


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 7,5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 3200
Površinska masa uloška (g/m2) : cca. 200
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=800
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=700
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 80

[/read]

Bitufix PES-5 M1

Hidroizolacija cestovnih objekata, mostovi i vijadukti


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 7,5
Debljina (mm) : cca 4.5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 60%
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 250
Prekidna sila trake uzdužno (N) : min. 700
Prekidna sila trake poprečno (N) : min. 700
Istezljivost trake (%/min.) : min. 40
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 100
Debljina ispod uloška (mm) : min. 3.0
Točka razmekšanja bitumenske mase po PK (C) : min. 150

[/read]

Bitufix PES-5 EM1

Hidroizolacija cestovnih objekata, mostovi i vijadukti


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 7,5
Debljina (mm) : cca 4.5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 60%
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 250
Prekidna sila trake uzdužno (N) : min. 700
Prekidna sila trake poprečno (N) : min. 700
Istezljivost trake (%/min.) : min. 30
Postojanost na hladnoću (C) : 0/-25
Postojanost na visoke temperture (C) : 100
Debljina ispod uloška (mm) : min. 3.0
Točka razmekšanja bitumenske mase po PK (C) : min.125

[/read]

Bituval AL-3

Hidroizolacijske trake u funkciji parne brane


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 1800
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 270
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=150
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=150
Istezljivost trake (%/min.) : >=3
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70

[/read]

Bituval AL-4

Hidroizolacijske trake u funkciji parne brane


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=150
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=150
Istezljivost trake (%/min.) : >=3
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70

[/read]

Bituval ALV-3

Hidroizolacijske trake u funkciji parne brane


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70

[/read]

Bituval ALV-4

Hidroizolacijske trake u funkciji parne brane


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70

[/read]

Bituval V-3N

Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 2000
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 60
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=300
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=200
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70

[/read]

Bituval V-4N

Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 2800
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 60
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=300
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=200
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70

[/read]

Bituval GV-4

Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizol


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 2800
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 200
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=900
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=800
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : 0
Postojanost na visoke temperture (C) : 70

[/read]

Bitufix V-3

Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 2000
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 60
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=300
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=200
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 80

[/read]

Bitufix V-4

Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Debljina (mm) : min. 3.6
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 3200
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 60
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=350
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=250
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 80

[/read]

Bitufix GV-4

Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Debljina (mm) : min. 3.6
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 3200
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 200
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=800
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=700
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 80

[/read]

Bitufix GV-5

Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 7,5
Debljina (mm) : min. 4.5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 4200
Površinska masa uloška (g/m2) : cca. 200
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=800
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=700
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -10
Postojanost na visoke temperture (C) : 80

[/read]

Flex Bitufix V-4

Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Debljina (mm) : min. 3.6
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 3200
Površinska masa uloška (g/m2) : min. 60
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=350
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=250
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -20
Postojanost na visoke temperture (C) : 90

[/read]

Flex Bitufix GV-4

Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 10
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 3200
Površinska masa uloška (g/m2) : cca. 200
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=800
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=700
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -20
Postojanost na visoke temperture (C) : 90

[/read]

Flex Bitufix GV-5

Hidroizolacijske trake za nadzemne i podzemne sustave hidroizolacija


[read more=”Više” less=”Zatvori”]

Širina (m) : 1.0
Dužina (m) : 7,5
Masa bitumenskog veziva (g/m2) : min. 4200
Površinska masa uloška (g/m2) : cca. 200
Prekidna sila trake uzdužno (N) : >=800
Prekidna sila trake poprečno (N) : >=700
Istezljivost trake (%/min.) : >=2
Postojanost na hladnoću (C) : -20
Postojanost na visoke temperture (C) : 90

[/read]

FUGIT G

Ostali proizvodni program


EMULFIX P-657Š

Ostali proizvodni program


EMULFIX P-657ŠZ

Ostali proizvodni program


PMŠ C55BP6

Ostali proizvodni program


PMŠ C65BP5

Ostali proizvodni program


O NAMA

U siječnju 2017. godine uveli smo novu vrstu ponude u našem poslovanju kako bismo klijentima maksimalno olakšali izbor pa tako vršimo prodaju svih vrsta građevinskog materijala od čega se ističu visokokvalitetni proizvodi renomirane marke BEKAMENT. Naše skladište se nalazi na adresi Bjelovarska ulica 48, Sesvete, Zagreb.

Zadnje objave

JAVITE NAM SE

Tel. : 01/2001-204
E-mail trgovina: trgovinadomus@gmail.com
E-mail prodaja: prodaja@domus-projekt.hr

Tel. : 098/1756-028 ili 091/1501-150
E-mail fasade: fasade@domus-projekt.hr