FASADNE BOJE

Boje raznih karakteristika za fasadne površine. Uz estetsku imaju i zaštitnu funkciju, štite od mikroorganizama, vlage i vremenskih uvjeta. Odaberite boje prema vlastitom ukusu, tople ili hladne, moderne i živopisne ili klasične i jednostavne. Fasada je prvi dojam svake kuće – pobrinite se da Vaša kuća ostavi najbolji dojam u susjedstvu.

BK-FAS ACRYL

AKRILATNA DISPERZIJSKA BOJA ZA VANJSKE ZIDOVE


[read more=”Više” less=”Zatvori”]Primjena: Akrilatna boja za bojanje vanjskih zidova, izrađena na bazi visoko kvalitetnih sirov­ina, odlične pokrivne moći i vodoodbojnosti. Otporna na UV- zračenje i atmosferske utjecaje.

Priprema i nanošenje: Priprema boja se vrši dodavanjem 10-15% vode uz dobro miješanje, do potpune homogenizacije. Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suha i  impregnirana BK-Acryl-om. Nanošenje se obično vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.

Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Potrošnja: 0,3-0,35 kg/m2, u 2 premaza, ovisno o upijanju i hrapavosti podloge.

Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od

+5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.

Može se tonirati u preko 500 nijansi.[/read]

BK-MICROFAS ACRYL

AKRILATNA DISPERZIJSKA BOJA S MIKROVLAKNIMA ZA VANJSKE ZIDOVE


[read more=”Više” less=”Zatvori”]Primjena: Akrilatna boja s mikrovlaknima za vanjske zidove. Otporna na UV- zračenje i atmosferske utjecaje. Koristi se za bojanje kritičnih podloga, kao što su ispucane podloge ili nejednako ožbukane popravljane podloge s materijalima različitog sastava. Ovaj proizvod dobro premošćava i popunjava tanke napukline između žbuke, i na taj način sprječava pojavu naknadnih napuklina ili vidljivih prijelaza na završnim slojevima.

Priprema i nanošenje: Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10% vode uz dobro miješanje, do potpune homogenizacije. Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suha, bez ostataka ulja. Kod suhih  upojnih podloga treba izvršiti grundiranje sa BK-Grund Universal-om, a kod kritičnih podloga (tanke pukotine) sa BK-MicroGrund Universal-om. BK-MicroFas nanosimo u dva sloja valjkom ili četkom. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog.

Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Potrošnja: 0,4-0,45 kg/m2 u 2 premaza, ovisno o upojnosti podloge.

Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.

Može se tonirati u preko 500 nijansi.[/read]

BK-FAS SILICAT

SILIKATNA BOJA ZA VANJSKE ZIDOVE


[read more=”Više” less=”Zatvori”]Primjena: Silikatna boja na bazi vodenog stakla za bojanje vanjskiih i unutarnjih zidova, odlične pokrivne moći. Otporna na UV-zračenje i atmosferske utjecaje.

Priprema i nanošenje: Priprema boje se vrši dodavanjem 10-15% vode uz dobro miješanje, do potpune homogenizacije. Podloga na koju se bojananosi mora biti čvrsta, čista, suha i impregnirana BK-Grund Silicat-om. Nanošenje se obično vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.

Temperatura primjene: Od +15 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Napomena: Prilikom nanošenja BK-Fas Silicat-a nužno je zaštititi površine zaštitnim zavjesama kako bi se omogućilo jednakomjerno sušenje premaza i spriječila pojava mrlja.

Potrošnja: Oko 0,35 kg/m2 u 2 premaza, ovisno o upijanju podloge.

Rok trajanja: Do 12 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.

Može se tonirati u preko 500 nijansi.[/read]

BK-MICROFAS SILICAT

SILIKATNA BOJA S MIKROVLAKNIMA ZA VANJSKE ZIDOVE


[read more=”Više” less=”Zatvori”]Primjena: Silikatna boja na bazi vodenog stakla s mikrovlaknima za vanjske i unutarnje zidove. Otporna na UV- zračenje i atmosferske utjecaje, posjeduje odličnu pokrivnu moć. Koristi se za bojanje kritičnih podloga, kao što su ispucane podloge ili nejednako ožbukane popravljane podloge s materijalima različitog sastava. Ovaj proizvod dobro premošćava i popunjava tanke napukline između žbuke, i na taj način sprječava pojavu naknadnih napuklina ili vidljivih prijelaza na završnim slojevima.

Priprema i nanošenje: Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10% vode uz dobro miješanje, do potpune homogenizacije. Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suha iimpregnirana BK-Grund Silicat-om. Nanošenje se obično vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.

Temperatura primjene: Od +15°C do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Napomena: Prilikom nanošenja BK-MicroFas Silicat-a nužno je zaštititi površine zaštitnim zavjesama kako bi se omogućilo jednakomjerno sušenje premaza i spriječila pojava mrlja.

Potrošnja: Oko 0,4-0,45 kg/m2 u 2 premaza, ovisno o upijanju podloge.

Rok trajanja: Do 12 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od

+5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.

Može se tonirati u preko 500 nijansi.[/read]

BK-FAS SILICON

SILIKONSKA BOJA ZA VANJSKE ZIDOVE


[read more=”Više” less=”Zatvori”]Primjena: Silikonska boja za bojanje vanjskiih zidova, izrađena na bazi visoko kvalitetnih silikon­skih smola, posjeduje odličnu pokrivnu moć. Otporna na UV-zračenje i atmosferske utjecaje.

Priprema i nanošenje: Priprema boje se vrši dodavanjem 10% vode uz dobro miješanje, do potpune homogenizacije. Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suha i impregnirana BK-Grund Universal-om. Nanošenje se obično vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.

Temperatura primjene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Potrošnja: Oko 0,35 kg/m2 u 2 premaza, ovisno o upijanju podloge.

Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.

Može se tonirati u preko 500 nijansi.[/read]

BK-MICROFAS SILICON

SILIKONSKA BOJA S MIKROVLAKNIMA


[read more=”Više” less=”Zatvori”]Primjena: Silikonska boja s mikrovlaknima za bojanje vanjskiih zidova, izrađena na bazi vi­soko kvalitetnih silikonskih smola. Otporna na UV- zračenje i atmosferske utjecaje, posjeduje odličnu pokrivnu moć. Koristi se za bojanje kritičnih podloga, kao što su ispucane podloge ili nejednako ožbukane popravljane podloge s materijalima različitog sastava.. Ovaj proizvod dobro premošćava i pop­unjava tanke napukline između žbuke, i na taj način sprječava pojavu naknadnih napuklina ili vidljivih prijelaza na završnim slojevima.

Priprema i nanošenje: Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10% vode uz dobro miješanje,

do potpune homogenizacije. Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suha i

impregnirana BK-Grund Universalom ili BK-MicroGrund Universal-om. Nanošenje se obično vrši

valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.

Temperatura primjene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Potrošnja: Oko 0,4-0,45 kg/m2 u 2 premaza, ovisno o upijanju podloge.

Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži.Skladištiti na temperaturi od +5°C

do +25°C,zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.

Može se tonirati u preko 500 nijansi.[/read]

 

 

BK-BET

AKRILATNA BOJA ZA BETON


[read more=”Više” less=”Zatvori”] Primjena: Akrilatna boja visoke vodoodbojnosti namijenjena zaštiti betona i fasada. Štiti površinu od habanja i prašine dajući joj ljepši izgled. Proizvodi se u 9 standardnih nijansi uz mogućnost toniranja prema Bekament ton kartama.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-Bet nanosi mora biti čvrsta, čista, suha i impregnirana BK-Grund Universal-om ili BK-Bet-om razrijeđenim s 25-30% vode. Kod starih fasada potreb­no je maknuti sve slojeve koji ne prijanjaju dovoljno na podlogu, a zatim nanositi boju kao kod novih površina. Prije nanošenja boju promiješati i nanositi nerazrijeđenu. Nanošenje se obično vrši četkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.

Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Potrošnja: Oko 0,4 kg/m2, u 2 premaza, ovisno o upijanju podloge

Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 1 kg.[/read]

BK-FAS COLOR

FASADNA BOJA-PUNI TON


[read more=”Više” less=”Zatvori”]Primjena: Akrilatna visoko koncentrirana disperzijska boja, odlične pokrivne moći. Otporna na UV-zračenje i atmosferske utjecaje. Koristi se za bojanje vanjskih i unutarnjih zidova, kao i za toniranje BK-Fas Acryl-a, BK-Pol-a, BK-Pol Gold-a i Crystal-a. Proizvodi se u 13 standardnih nijansi.

Priprema i nanošenje: Prije upotrebe kanticu dobro protresti i izliti sadržaj kantice u posudu s bojom. Takvu smjesu intenzivno miješati dok se boja potpuno ne sjedini. Kada se BK-Fas Color koristi za bojanje fasadnih površina treba ga razrijediti vodom do 10% i izvršiti grundiranje podloge BK-Grund Universal-om.

Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Potrošnja: Potrošnja ovisi o željenoj nijansi. Ako se koristi kao samostalna boja potrošnja je oko

0,2 kg/m2, ovisno o upijanju podloge.

Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 1 k[/read]

O NAMA

U siječnju 2017. godine uveli smo novu vrstu ponude u našem poslovanju kako bismo klijentima maksimalno olakšali izbor pa tako vršimo prodaju svih vrsta građevinskog materijala od čega se ističu visokokvalitetni proizvodi renomirane marke BEKAMENT. Naše skladište se nalazi na adresi Bjelovarska ulica 48, Sesvete, Zagreb.

Zadnje objave

JAVITE NAM SE

Tel. : 01/2001-204
E-mail trgovina: trgovinadomus@gmail.com
E-mail prodaja: prodaja@domus-projekt.hr

Tel. : 098/1756-028 ili 091/1501-150
E-mail fasade: fasade@domus-projekt.hr